Triều đại 1: Thánh Giáo hoàng Phêrô

Triều đại 1: Thánh Giáo hoàng Phêrô

 0BY SR. BICH THU ON 19/03/2013266 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG

CÁC GIÁO HOÀNG THUỘC THẾ KỈ THỨ I

GIÁO HOÀNG TIÊN KHỞI

Theo Tin Mừng Nhất Lãm, Thánh Phêrô là một trong những vị đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi làm môn đệ của Ngài. Tên thật là Simon, sinh tại Bethsaida, miền Gialilêa, nước Palestina, ngài sinh sống bằng nghề chài lưới tại biển hồ Galilêa. Cũng theo Tin mừng, Simon được Chúa Giêsu trao quyền lãnh đạo Giáo hội và được Ngài đổi tên là Phêrô: “thầy bảo cho con biết:con là Phêrô, nghĩa là Đá, trên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng  nổi. (19) Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời. Dưới đất, con cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, con tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 16,18-19). Như thế, Thánh Phêrô nhận quyền lãnh đạo tối cao trong Giáo hội từ chính Chúa Giêsu Kitô để chuyển giao cho những người kế vị. với tư cách là người đứng đầu trong giáo Hội, ngài đã tổ chức Công Đồng đầu tiên trong lịch sử Giáo hội: Công Đồng Giêsrusalem năm 49. Sự hiện diện và cái chết của Thánh Phêrô tại Rôma được chứng thực bởi nhiều tài liệu của các Giáo phụ và sử gia như Ôrigênê, Tertulianô, Irênê, Clêmentê, Alexandrin, Êusêbiô, Giêrônimô…

            Về cách thức chịu tử đạo của thánh Phêrô được Tertulianô và Ôrigênê xác nhận như sau: “Phêrô đã chịu khổ hình thập giá tại Rôma, đầu quay ngược xuống, như chính ông đã ước muốn”. Cũng theo Ôrigênê, thánh Phêrô chịu tử đạo dưới thời Hoàng đế Nêrô và được an tang trên đồiVatican. Vào thế kỉ thứ IV, Hoàng đế Constantinô đã cho xây dựng trên chính ngôi mộ của vị Giáo hoàng tiên khởi một Vương cung thánh đường nguy nga. Ngôi đền thờ này được xây dựng lại vào thế kỉ XVI, đó là đền thờ Thánh Phêrô còn tồn tại cho đến ngày nay. Trong Vương cung thánh đường này, bàn thờ được xây trên chính ngôi mộ của Thánh Phêrô.

BÀI KHÁC

Skip to toolbar