Triều đại 12: Thánh Giáo hoàng Sôtêrô

BY SR. BICH THU ON 01/04/2013266 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG

Đức Giáo hoàng Sôtêrô sinh tại Fonđi, miền Campania, nước Ý. Là vị Giáo hoàng thứ 12 của Giáo hội Công giáo Rôma, giáo triều của ngài từ năm 166 đến 175, dưới thời hoàng đế Marcô Aurêlô. Đức Sôtêrô đã chiến đấu chống lại nhiều Lạc giáo trong thời kỳ này như, phái Montanô, phái Nicôla, Ađamô, thuyết Trực tri… Đức Sôtêrô được lịch sử ghi nhận là vị giáo hoàng của lòng bác ái. Vào lúc này, cuộc bách hại Giáo hội rất dữ dội, đặc biệt tại vùng Côrinthô. Người ta còn giữ lại những thư từ liên lạc của Đức Giám mục Điônisiô, trong đó có thư cám ơn Đức Giáo hoàng về sự giúp đỡ vật chất và tinh thần cho các Kitô hữu tại Côrinthô. Ngài tỏ ra rất nghiêm khắc đối với phụ nữ trong các nghi thức phụng vụ, bằng cách cấm phụ nữ không được phép dâng hương và không được đụng chạm đến những đồ vật thánh. Ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên xác định hôn nhân là một bí tích khi được linh mục cử hành. Cho đến nay người ta vẫn chưa biết rõ về cuộc tử đạo và nơi an táng của Đức Sôtêrô.

BÀI KHÁC

Skip to toolbar