Triều đại 13: Thánh Giáo hoàng Êlêutêrô

BY SR. BICH THU ON 02/04/2013266 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG

Đức Giáo hoàng Êlêutêrô là người Hy Lạp, sinh tại Nicôpôli, vùng Empirê, nằm giáp ranh giữa Hy Lạp và Albani. Trước khi được bầu làm Giáo hoàng, trong chức phó tế, đức Êlêutêrô vừa là môn đệ, vừa là phụ tá của Đức Giáo hoàng Anicêtô. Chính nhờ ngài mà Giáo phụ Irênê thành Lyonđã hoàn thành danh sách các Giáo hoàng tính đến thời điểm này. Ngài được bầu làm Giáo hoàng và cai quản Giáo hội dưới thời các hoàng đế Marcô Aurêlô và Cômmôđô. Theo đề nghị của vua Lucianô Vêrô (Lucius Verus), ngài đã gởi hai giáo sĩ Fugaziô và Đamianô đi truyền giáo ở Anh quốc. Đức Êlêutêrô đã hủy bỏ một số tập tục truyền thống về luật thanh sạch của người Do Thái liên quan đến đồ ăn sạch và không sạch vẫn còn tồn tại nơi một số Kitô hữu.

Dưới giáo triều của ngài, hoàng đế Marcô Aurêlô tiếp tục bách hại các Kitô hữu, nhất là bè rối Montanô. Đã bốn lần, các Kitô hữu gửi thư lên Hoàng đế để biện minh rằng Cộng đồng Kitô hữu hoàn toàn tách biệt, không liên quan gì đến bè rối Montanô, không tham dự vào những vụ hỗn loạn. Một trong những nạn nhân của thời kỳ bách hại này là thánh nữ Cêcilia, bị kết tội vì đã quyến rũ người chồng tương lai là Vêlêrianô theo đạo Công giáo. Đức Êlêutêrô chịu tử đạo năm 189, dưới thời hoàng đế Commôđô.

BÀI KHÁC