Triều đại 14: Thánh Giáo hoàng Victor I

BY SR. BICH THU ON 03/04/2013266 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG

Đức Giáo hoàng Victor I sinh tại Berbê thuộc vùng Bắc phi, là người kế vị thứ 13 của thánh Phêrô. Giáo triều của ngài diễn ra trong bình an và thuận lợi nhờ vào ảnh hưởng và sự bảo trợ của hai nhân vật nữ là bà Marcia và Giulia Đômma, hoàng hậu của hai vị hoàng đế Cômmôđô và Septimê-Sêvêrê. Do đó, Đức Vector I có thời giờ để tập trung vào những công việc quan trọng của nội bộ Giáo hội như triệu tập Công đồng năm 198 nhằm chống lại Ngộ giáo (Trực tri) và những lạc thuyết khác. Công đồng cũng đưa ra một số luật lệ về đời tu và kỷ luật trong Giáo hội. Vào thời kỳ này, có một vài vấn đề tranh luận và ý kiến trái ngược giữa Đức Victor I và Giám mục Polycrate. Để tìm kiếm sự hiệp nhất, Đức Victor I đã trao nhiệm vụ triệu tập và tổ chức Công đồng cho Giám mục Polycrate. Cuối cùng, Công đồng này chấp nhận mỗi Cộng đồng Kitô giáo có quyền cử hành lễ nghi theo tập quán của mình. Tuy nhiên, các cộng đoàn đã dần dần từng bước tiến tới sự thống nhất về nghi thức. Chính trong giáo triều của Đức Victor I, tiếng La tinh đã thay thế tiếng Hy Lạp trong việc cử hành thánh lễ. Ngài được xem là vị Giáo hoàng đầu tiên thuộc ngôn ngữ La tinh. Tuy thế, đến năm 230, thánh lễ mới được cử hành hoàn toàn bằng tiếng La tinh tại Rôma. Đức Victor I đã đấu tranh chống lại các Giám mục Đông Phương và Phi Châu để lễ Phục Sinh được cử hành theo nghi thức Rôma. Ngài vẫn giữ quyết định của hai vị Giáo hoàng tiền nhiệm: ngày lễ Phục Sinh phải là ngày Chúa nhật, và ngài cũng giữ lại một số tập tục phát xuất từ Do Thái giáo như tổ chức bữa tiệc chiên vượt qua. Đức Victor I là một trong những Giáo hoàng Phi Châu hiếm hoi trong dòng lịch sử Giáo hội Công giáo, ngài chịu tử đạo vào năm 199.

BÀI KHÁC

Skip to toolbar