Triều đại 15: Thánh Giáo hoàng Dêphirinô

BY SR. BICH THU ON 03/04/2013266 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG

CÁC GIÁO HOÀNG THUỘC THẾ KỶ THỨ III

Đức Dêphirinô sinh tại Rôma, nước Ý, ngài làm Giáo hoàng từ năm 199-217. Công việc đầu tiên của ngài bổ nhiệm nhân sĩ Calixtô làm thư ký riêng và lo việc quản lý tiền của dâng cúng cho Giáo hội để trùng tu nghĩa trang mang tên ngài. Đức Dêphirinô là vị Giáo hoàng đã ra luật buộc các tín hữu từ 14 tuổi trở lên phải giữ luật rước lễ mùa Phục Sinh. Triều đại Giáo hoàng của ngài nổi bật với những cuộc tranh luận thần học gay gắt. Ngài là người ra vạ tuyệt thông cho Tertulianô. Tuy nhiên, theo Hyppôlytô, Đức Giáo hoàng Dêphirinô là một người đầy đức độ, nhưng yếu kém về kiến thức thần học. Ngay cả về văn hóa, ngài thiếu hiểu biết và thiếu cương quyết đối với Lạc giáo Nhất chủ. Ngài đã bênh vực đặc tính bất khả phân ly của hôn nhân Công giáo và là người khởi xướng việc dùng đĩa thánh và chén thánh bằng thủy tinh.

Đức Giáo hoàng Dêphirinô chịu tử đạo dưới thời hoàng đế Septime-Sévere. Thi hài của ngài được bảo tồn trong thánh đường Sylvestrô tại Rôma.

BÀI KHÁC

Skip to toolbar