Triều đại 16: Thánh Giáo hoàng Calixtô I

BY SR. BICH THU ON 04/04/2013266 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG

Sinh tại Rôma trong một gia đình quý tộc thuộc dòng họ Domitiens. Trong tuổi thanh niên, ngài đã trải qua một cuộc sống buông thả, phạm pháp, bị tù ngục và lưu đày. Sau đó ngài được phóng thích thay đổi hẳn cuộc sống đến nỗi Đức Giáo hoàng Dêphirinô đã chọn ngài làm thư ký riêng. Giáo triều của đức Calixtô I đồng thời với một Ngụy Giáo hoàng là Hyppôlytô (217-235), đây là Ngụy Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử Giáo hội, được bầu lên bởi một số Giám mục và linh mục. Ông chống đối đức Giáo hoàng Calixtô I trên bình diện kỷ luật Giáo hội vì cho rằng Đức Calixtô quá mềm mỏng. Ông đã lôi kéo và thiết lập một cộng đoàn tồn tại suốt 3 triều đại Giáo hoàng Calixtô I, Urbanô I và Pontianô. Ngụy Giáo hoàng Hyppolytô bị lưu đày ở Sardaigne và qua đời năm 235. Trước khi chết, Hyppolytô đã hòa giải lại với Giáo hội và được Giáo hội công nhận là Thánh Hyppolytô.

Về phần Đức Giáo hoàng Calixtô, ngài đã nỗ lực xây dựng nhiều công trình cho Giáo hội như ngài cho khai quật hang toại đạo nổi tiếng trên đường Via Appia, nơi có nhiều vị tử đạo được an táng. Ngài đã xây dựng nơi đây hầm mộ mang tên mình, đã chôn cất 46 vị Giáo hoàng và trên 170.000.000 vị tử đạo. Ngài cũng xây cất Vương cung thánh đường Sainte Marie du Transtevere, thánh đường đầu tiên được cung hiến cho Đức Trinh Nữ Maria với rất nhiều đường nét nghệ thuật.

Đức Giáo hoàng Calixtô chịu tử đạo trong một cuộc nổi loạn chống Kitô giáo. Họ đã ném ngài qua cửa sổ và ngài được an táng trong nghĩa trang Calêpôdiô nằm ở đường Aurélienne.

BÀI KHÁC