Triều đại 2: Thánh Giáo hoàng Linô

Triều đại 2: Thánh Giáo hoàng Linô

 0BY SR. BICH THU ON 20/03/2013266 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG

Vị Giáo Hoàng kế nhiệm đầu tiên của thánh Phêrô là Đức Linô. Người gốc sứ Êtruri, sinh tại Volterra, miền Tuscia, nước Ý. Chúng ta không có tài liệu rõ ràng nào để xác minh triều đại Giáo Hoàng này, nhưng theo truyền thống và theo Thánh Irênê thành Lyon, Đức Linô là người cộng tác với thánh Phêrô và ngài đã nhận nhiệm vụ Giám mục Rôma Thánh Giáo Hoàng từ các Tông đồ. Đây là thời kỳ mà Giáo Hội đang trong giai đoạn trứng nước và phải trú ẩn trong các hang toại đạo vì sự bách hại của các hoàng đế. Đức Linô đã chiến đấu chống lại lạc thuyết Mênanđô khi họ phủ nhận quyền năng của Phép lạ. Ngài đã Thánh Giáo Hoàng ấn phong 15 Giám Mục đầu tiên để cộng tác vào việc cử hành các Bí Tích và cai quản các giáo đoàn. Ngài cũng bổ nhiệm những Linh mục và Phó tế để trợ giúp cho các Giám mục. Đức Giáo Hoàng Linô chịu tử đạo năm 76 và được an táng trong nghĩa trangVaticanbên cạnh thánh Phêrô. 

BÀI KHÁC