Triều đại 23: Thánh Giáo hoàng Stêphanô I

BY SR. BÍCH THU ON 11/04/2013266 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG

Đức Stêphanô I xuất thân từ dòng dõi quý tộc, sinh tại Rôma. Trước khi được bầu làm Giáo hoàng, ngài làm quản nhiệm một trong bảy giáo xứ tại Rôma do Đức Giáo hoàng Fabianô (236-250) phân chia. Được bầu làm Giáo hoàng ngày 12-5-254, giáo triều của ngài được hưởng sự bình an dưới thời hoàng đế Valêrianô, nhờ thế, ngài có thời giờ lo tập trung giải quyết những vấn đề trong nội bộ Giáo hội. Bấy giờ, thời ngài, cuộc tranh chấp với những người theo phe ly giáo của Giáo hoàng giả Nôvatianô một lần nữa lại bùng lên. Cũng như vị tiền nhiệm, ngài ủng hộ lập trường khoan dung đối với những Kitô hữu đã chối đạo vì sợ hãi trong cuộc bách hại trước đó, nhưng ngài từ chối phục chức cho hai Giám mục Tây Ban Nha đã thoát khỏi cuộc bách hại bằng chứng minh thư giả và họ đã dâng lễ tế thần ngoại giáo.

Vào lúc này, một cuộc tranh luận về việc ban Bí tích Rửa tội lần thứ hai đối với các Kitô hữu đã chối đạo, muốn quay về với Giáo hội, ngài xác định không cần phải rửa tội lại, vì họ đã lãnh nhận Bí tích rửa tội rồi, nhưng các Giám mục Phi Châu và Đông phương đòi phải có một phép Rửa tội mới.

Cũng vào lúc này, một vấn đề gây tranh cãi hơn nữa, đó là quyền ưu tiên của Tòa thánh Rôma. Có nhiều ý kiến trái ngược giữa ngài, người bênh vực quyền của Giáo hoàng Rôma, và ý kiến của Giám mục Cyprianô thành Carthagô. Cuối cùng khi đức Stêphanô I và Cyprianô chết đi, cuộc tranh luận mới chấm dứt, tránh được một sự ly giáo. Ngài mất ngày 2-8-257.

BÀI KHÁC

Skip to toolbar