Triều đại 26: Thánh Giáo hoàng Fêlix I

BY SR. BÍCH THU ON 14/04/2013266 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG

Đức Giáo hoàng Fêlix I sinh tại Rôma, được bầu làm Giáo hoàng ngày 5-1-269. Giáo triều của ngài diễn ra trong tình hình xã hội khá yên ổn dưới thời hoàng đế Aurêlianô. Ngài khởi xướng tập tục chôn táng các vị tử đạo dưới gầm bàn thờ và cử hành thánh lễ trên các mộ phần này.

Bấy giờ đã diễn ra những cuộc tranh luận về Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Chính ngài đã ký sắc lệnh giải nhiệm và ra vạ tuyệt thông đối với Giám mục Phaolô Samosa vì lý thuyết sai lạc về Chúa Ba Ngôi, về Thiên tính và Nhân tính của Chúa Giêsu. Ngài đã viết một bức thư gởi cho đức Giám mục Maxime thành Alêxandrô để luận giải về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Bức thư này trở thành nền tảng thần học và có tầm quan trọng đặc biệt đối với Công đồng Êphêsô năm 431, trong đó, ngài đã viết: “Đức tin của chúng ta về mầu nhiệm nhập thể là do từ đức tin của các Tông đồ. Chúng ta tin rằng Đức Giêsu Kitô, sinh bởi Đức Maria Đồng Trinh, là Lời, là Con Hằng Có của Thiên Chúa, chứ không phải là một người trần khác biệt với Thiên Chúa và được chính Thiên Chúa cất nhắc lên địa vị ấy. Con Thiên Chúa đã không chọn một người phàm để nhập thân vào. Trong Đức Kitô không có hai nhân vị. Lời, hoàn toàn là Thiên Chúa đã nhập thể trong lòng Đức Trinh nữ Maria và trở thành hoàn toàn là người trần”.

Đức Giáo hoàng Fêlix I chịu tử đạo ngày 30-12-274, và được an táng trong nhà thờ thánh Praxêđê tại Rôma.

BÀI KHÁC

Skip to toolbar