Triều đại 3: Thánh Giáo hoàng Anaclêtô

Triều đại 3: Thánh Giáo hoàng Anaclêtô

 0BY SR. BICH THU ON 21/03/2013266 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG

Đức Anaclêtô là vị Giáo hoàng thứ ba của Giáo hội Công giáo, ngài tên là Anaclêtô, cũng gọi là Anenclêtô hay Clêtô. Theo các Giáo phụ và sử gia như Êusêbiô, Irênê và Augustinô, Anaclêtô hay Clêtô chỉ là một. Ngài sinh tại Rôma miền Esquili nô nước Ý. Dưới Giáo triều của Ngài, hoàng đế Đômitianô đã bách hại Giáo hội rất dữ dội, bởi vì các Kitô hữu từ chối cộng tác vào việc tái thiết đền thờ thần Junô đã bị hỏa hoạn. Đức Anaclênô là vị Giáo hoàng đầu tiên đã khởi xướng những quy định và nghi thức thánh hiến các Giám mục cũng như những quy định về phẩm phục của hàng giáo sĩ. TạiVatican, gần mộ thánh Phêrô, ngài cho xây dựng một nguyện đường để an táng các vị tử đạo. Đức Anaclêtô chịu tử đạo năm 88 và xác ngài được an táng bên cạnh mộ thánh Phêrô. 

BÀI KHÁC