Triều đại 31: Thánh Giáo hoàng Êusêbiô

BY SR. BÍCH THU ON 19/04/2013266 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG

Đức Êusêbiô sinh tại Cassanô, là người gốc Hy Lạp, được chọn làm Giáo hoàng ngày 18-4-309 trong thời gian 4 tháng. Lúc này, các cuộc tranh luận về những kẻ bội giáo lại tiếp tục, đưa Giáo hội gần đến chỗ chia rẽ. Vấn đề rất tế nhị, đòi phải hành xử cách thận trọng để tránh những bất đồng và hậu quả tai hại cho Giáo hội cả về phía những người bội giáo muốn ăn năn sám hối lẫn những người có chủ trương khắt khe đối với họ. Nhờ tài năng, đức độ và lòng từ ái khoan dung, ngài đã thành công trong việc dung hòa giữa kỷ luật và tha thứ đối với những Kitô hữu đã chối bỏ đức tin trong bách hại.

Ngài chịu tử đạo ngày 17-8-309, dưới thời hoàng đế Maxenciô, và được mai táng tại nghĩa trang thánh Calixtô, sau đó được cải táng ở nhà thờ thánh Sêbastianô.

BÀI KHÁC

Skip to toolbar