Triều đại 35: Thánh Giáo hoàng Giuliô I

BY SR. BÍCH THU ON 23/04/2013266 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG

Đức Giáo hoàng Giuliô I sinh tại Rôma khoảng năm 280, được bầu chọn làm Giáo hoàng ngày-2-337.

Trong thời Đức Giáo hoàng Marcô, vị tiền nhiệm của ngài, hoàng đế Constantinô đã phạm sai lầm là ra lệnh lưu đày Đức Giám mục Athanasiô mà không hỏi ý kiến Đức Giáo hoàng Marcô. Đến khi hấp hối, hoàng đế Constantinô tỏ ra hối hận, ngỏ ý muốn triệu hồi và phục chức Giám mục thành Alexandrô cho Athanasiô. Hoàng đế Constant, con của hoàng đế Constantinô, lúc đầu chấp thuận, sau đó chống lại và ra lệnh lưu đày Athanasiô lần thứ hai. Đến khi Giám mục kêu cầu đến ngài, ngài đã triệu tập Công đồng Rôma năm 341 và phục chức cho đức Athanasiô, Giám mục Athanasiô vẫn không trở về nhiệm sở ở Alexandria vì bị phái Ariô được hoàng đế ưu đãi chống đối mạnh mẽ, hơn nữa, tòa Giám mục đang được quản nhiệm bởi Giám mục Grêgôriô Capađôcê do hoàng đế Constantinô bổ nhiệm. Sau đó, với Công đồng do hoàng đế Constant triệu tập tại Sarđica năm 342, ngài đã chấp thuận để giải quyết vấn đề. Lúc ấy, Giám mục Athanasiô mới được phục chức. Đến khi Giám mục Grêgôriô Capađôcê qua đời, tòa giám mục Alexandria mới được tiếp thu.

Tại Công đồng Sarđica, nhiều khoản luật được bổ túc cho những khoản luật trong Công đồng Nicêa. Công đồng này cũng đưa ra những định thức làm nền tảng cho địa vị ưu việt của Tòa thánh Rôma trên bình diện kỷ luật, pháp lý và tôn giáo. Theo đó, mọi quyết nghị của các cộng đồng địa phương, các Tòa Giám mục phải được Tòa Thánh chuẩn y mới có giá trị trung quyết.

Ngài đã có công thiết lập vân khố lưu giữ tài liệu của Tòa thánh. Ngài cũng truyền lệnh cho Giáo hội Đông phương phải mừng lễ Giáng Sinh vào ngày 25-12 chứ không phải ngày 6-1. Ngài đã cho xây dựng Vương cung thánh đường Mười hai thánh Tông đồ mà thời đó người ta thường gọi là Vương cung thánh đường Giuliana.

Ngài qua đời ngày 12-4-352 và được an táng trong thánh đường Đức Maria Transtévère tại Rôma.

BÀI KHÁC

Skip to toolbar