Triều đại 5: Thánh Giáo hoàng Êvaristô

Triều đại 5: Thánh Giáo hoàng Êvaristô

 0BY SR. BICH THU ON 23/03/2013266 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG

Đức Giáo hoàng Êvaristô là người Do Thái, sinh tại Palestine, nhưng sinh sống và học tập tại Antiôkia. Trước khi được bầu Giáo hoàng, ngài đã thay thế Đức Clêmentê I điều hành Giáo hội tại Rôma trong thời gian Đức Clêmentê I bị lưu đày 3 năm, sau đó ngài được bầu làm người kế vị.

Vào thời kỳ này, Giáo hội Rôma phát triển nhanh và lan rộng, nên đức Êvaristô đã phân chia giáo phận thành những vùng giáo xứ để thuận lợi về mặt điều hành. Ngài tuyển chọn những linh mục được coi là xứng đáng và trao nhiệm vụ điều hành các giáo xứ này. Về sau, các vị này được gọi là Hồng y, nghĩa là những người đứng đầu các giáo phận. Đây là hình thức tiên khởi của tổ chức Hồng y đoàn hiện nay. Ngài là tác giả của hai bức thư quan trọng có giá trị như sắc lệnh: một gởi cho các Giám mục Châu Phi và một gởi cho các Giám mục Ai Cập. Đức Êvaristô chịu tử đạo năm 105, dưới thời hoàng đế Tragianô và được mai táng bên cạnh mộ thánh Phêrô.

BÀI KHÁC