Triều đại 6: Thánh Giáo hoàng Alexanđê I

Triều đại 6: Thánh Giáo hoàng Alexanđê I

 0BY SR. BICH THU ON 25/03/2013266 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG

Đức Alexanđê I là vị Giáo hoàng thứ 6 của Giáo hội Công giáo, ngài sinh tại Rôma, vùngSaint Laurent. Là môn đệ của Plutarch và văn sĩ nổi tiếng Pline le Jeune. Đức Alexanđê là vị Giáo hoàng có học thức uyên bác, được bầu làm Giáo hoàng khi còn rất trẻ, lúc ngài mới 20 tuổi. Hoạt động truyền giáo của ngài có tầm ảnh hưởng rất lớn và khiến cho nhiều nhân vật quan trọng ở Rôma trở lại đạo Công giáo như Thị trưởng Rôma là Ermêtê và cả gia đình ông, Quận công Quirinô và cô con gái của ông là Balbine cùng nhiều nhân vật khác. Ngài đưa việc sử dụng nước thánh vào sinh hoạt đạo đức thiêng liêng của Giáo hội, và qui định bánh lễ phải được làm không có chất men.

Đức Giáo hoàng  Alexanđê Linh mục chịu tử đạo trên đường Nômentania. Một phần hài cốt của ngài được lưu giữ tại nhà thờ thánh nữ Sabina trên đồi Aventin, phần còn lại được đặt trong một đài lễ tang của thành phố Lucques.

BÀI KHÁC

Skip to toolbar