Triều đại 7: Thánh Giáo hoàng Sixtô I

Triều đại 7: Thánh Giáo hoàng Sixtô I

 0BY SR. BICH THU ON 26/03/2013266 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG

Đức Sixtô I sinh tại Rôma, là người kế vị của Đức Alexanđê I sau khi ngài chịu tử đạo. Giáo triều của ngài khởi đầu từ năm 115 đến năm 125. Tiếp tục công tình của các vị tiền nhiệm, ngài đưa ra những quy định về phẩm trật và sinh hoạt phụng vụ của Giáo hội: một vị Giám mục trước khi nhận nhiệm sở phải xuất trình ủy nhiệm thư của Đức Giáo hoàng. Ngài cũng quy định một vài nghi thức về thánh lễ trong đó có việc dùng khăn thánh và chỉ những giáo sĩ mới được đụng đến các đồ thánh và Thánh Thể. Ngài đưa vào thánh lễ lời chúc tụng ba lần thánh: Thánh Thánh Thánh. Đức Sixtô I chính là vị Giáo hoàng đã thiết lập Mùa Chay thánh cho Giáo hội.

Chịu tử đạo năm 125, đức Sixtô I được an táng bên cạnh mộ thánh Phêrô. Đến thế kỷ thứ XII, dòng họ của Hầu tước Alife de Bénévent xin Đức Giáo hoàng cho nhận di hài của ngài về quê hương. Sự kiện di chuyển di hài của ngài được kể lại như sau: khi con lừa chở hài cốt của đức Sixtô I đến gần thành Alatri, nó đã dừng lại và không chịu đi nữa. cuối cùng dân thánh Alatri đã tiếp nhận và cải táng hài cốt của ngài trên thành phố cổ Acrôpôle thuộc Hy Lạp và được lưu giữ tại đây cho đến ngày nay.

BÀI KHÁC