Triều đại 8: Thánh Giáo hoàng Têlesphôrô

Triều đại 8: Thánh Giáo hoàng Têlesphôrô

BY SR. BICH THU ON 27/03/2013266 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG

Đức Têlesphôrô sinh tại Calabria trong một gia đình Hy Lạp. Trước khi làm Giáo hoàng, ngài đã sống đời ẩn dật trong nhiều năm như một ẩn sĩ. Theo danh sách được thánh Irênê thành Lyon ghi lại, Đức Têlesphôrô là vị Giáo hoàng thứ tám của Giáo hội, ngài được bầu làm Giáo hoàng và cai quản Giáo hội từ năm 125 đến năm 136. Đây là thời kỳ nhiều Lạc giáo đã phát sinh tại Rôma, đặc biệt là phái ngộ đạo do Valentin chủ xướng.

Là người Hy Lạp, Đức Têlesphôrô tỏ ra cảm thông và quan tâm với Giáo hội Đông phương liên quan đến việc ấn định lễ Phục sinh vào một ngày khác với lễ Phục sinh được ấn định bởi Giáo hội Rôma. Đức Têlesphôrô tiếp tục công việc cải tổ phụng vụ của Giáo hội như đưa kinh Vinh danh vào phần đầu của thánh lễ. Bản kinh này có lẽ do ngài sáng tác. Ngài đã thiết lập và quy định việc ăn chay, hãm mình suốt 7 tuần trước lễ Phục sinh. Ngài cho phép hàng giáo sĩ được cử hành 3 thánh lễ trong đêm Giáng sinh. Ngài chịu tử đạo dưới thời Hoàng đế Hadrianô, được an táng trong nghĩa trang bên cạnh mộ thánh Phêrô.

BÀI KHÁC