Triều đại 9: Thánh Giáo hoàng Higinô

Triều đại 9: Thánh Giáo hoàng Higinô

BY SR. BICH THU ON 28/03/2013266 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG

Đức Giáo hoàng Higinô là người thành Athêna, cái nôi của triết học Hy Lạp, và chính ngài cũng là một triết gia. Bằng những kiết thức Triết và Thần học lỗi lạc, đức Higinô đã chiến đấu trống lại phái Trực tri. Đặc biệt, đức Higinô cực lục chống lại Cerđon là người đã từ chối giá trị của Cựu ước và một phần Tin mừng của Luca. Ngài được xem là vị Giáo hoàng đã thiết lập và tổ chức hàng giáo sĩ trong Giáo hội. Ngài đã xác định các đặc quyền khác nhau của hàng giáo sĩ và ấn định các cấp bậc trong phẩm trật Giáo hội. Ngài đã đưa ra quy định về người đỡ đầu khi lãnh bí tích Rửa tội, để giúp đỡ những người Tân tòng. Ngài đã ấn định tất cả nhà thờ phải được làm phép hoặc thánh hiến.

Dưới giáo triều của ngài, Giáo hội bị bắt bớ dữ dội và chính ngài cũng đã đổ máu đào để minh chứng cho niềm tin vào năm 140. Ngài được an táng bên mộ thánh Phêrô.

BÀI KHÁC